Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden privé-pianolessen 2020-2021

Inschrijving

 1. Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De inschrijving is persoonsgebonden.
 3. Indien de cursist minderjarig is zijn de ouders betalingplichtig, zij dienen het inschrijfformulier te ondertekenen.
 4. Door u in te schrijven gaat u de verplichting aan tot betalen.
 5. De cursist schrijft zich in per 24 augustus 2020 t/m 23 juli 2021. Het seizoen is opgedeeld in 3 blokken. De data voor deze blokken liggen vast. Afhankelijk van de schoolvakanties kan het aantal lesweken in een blok afwijken. Er kan op elk moment ingestroomd worden, bij instroming worden alleen de lessen in rekening gebracht vanaf de 1e les na de proefles.

Opzegging

 1. Indien de cursist de lessen van het opvolgende blok niet wil volgen, dient de cursist twee weken voor het einde van het blok door te geven dat hij/zij wil stoppen. Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld van het opvolgende blok te betalen.

Restitutie

 1. Restitutie van het cursusgeld vindt als regel niet plaats.
 2. Voor de pianolessen geldt dat schriftelijk (d.m.v. een dokters verklaring), gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd, indien door overmacht, zoals bijvoorbeeld een gebroken arm, meer dan 3 lessen van de privé-pianolessen uitvalt (zonder vervangende lessen). De aanvraag wordt in behandeling genomen en na overleg met de docent zal er een uitspraak over de restitutie volgen.
 3. Bij eventuele restitutie wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie.

Betalingen

 1. De facturen moeten binnen 14 dagen na ontvangst direct aan de docent worden betaald. Dit kan contant of via internet bankieren worden voldaan. De nodige gegevens staan vermeld op de factuur.
 2. Indien contant, dient er binnen twee weken na de 1e les van de privé-pianolessen te worden betaald.
 3. U kunt het cursusgeld in overleg met de docent gespreid betalen.
 4. Per blok (a 14 lesweken) ontvangt u een nieuw factuur.
 5. Indien een cursist niet volgens de betalingstermijn van 14 dagen betaalt ontvangt hij een betalingsherinnering. Mocht de betaling na de herinnering niet zijn voldaan zal de docent vervolgmaatregelen nemen.
 6. Wanneer een cursist niet betaalt na een herinnering zal de docent een incassobureau inschakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.
 7. Indien de cursist het lesgeld van het gevolgde blok niet betaald heeft, kan hij/zij niet deelnemen aan het opvolgende blok.
 8. Tarievenwijzigingen per schooljaar voorbehouden.

 

 

Algemeen

 1. Bij afwezigheid wordt de cursist vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden. Bij afwezigheid van de cursist is de docent niet verplicht de les op een ander tijdstip in te halen.
 2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt voor vervanging gezorgd of de les wordt op een ander tijdstip ingehaald. Er wordt dan telefonisch afbericht gedaan.
 3. In de regel geldt dat tijdens de schoolvakanties en vrije dagen geen pianolessen worden gegeven.  Na een vakantie schuiven alle lessen door.
 4. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over lessen, kunt u contact opnemen met de docent Anne Meijer via 0629567697.