Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden privé-pianolessen 2023-2024

Inschrijving

 1. Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De inschrijving is persoonsgebonden.
 3. Indien de cursist minderjarig is zijn de ouders betalingplichtig, zij dienen het inschrijfformulier te ondertekenen.
 4. Door u in te schrijven gaat u de verplichting aan tot betalen.
 5. De cursist schrijft zich in per 28 augustus 2023 t/m 5 juli 2024. Het seizoen is opgedeeld in 3 blokken. De data voor deze blokken liggen vast. Mits er plek is, kan er op elk moment ingestroomd worden, bij instroming worden alleen de lessen in rekening gebracht vanaf de 1e les na de proefles.

Opzegging

 1. Indien de cursist de lessen van het opvolgende blok niet wil volgen, dient de cursist uiterlijk twee weken voor het einde van het blok door te geven dat hij/zij wil stoppen. Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld van het opvolgende blok te betalen.

Restitutie

 1. Restitutie van het cursusgeld vindt als regel niet plaats.
 2. Voor de pianolessen geldt dat schriftelijk (d.m.v. een dokters verklaring), gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd, indien door overmacht, zoals bijvoorbeeld een gebroken arm, meer dan 3 lessen van de privé-pianolessen uitvalt (zonder vervangende lessen). De aanvraag wordt in behandeling genomen en na overleg met de docent zal er een uitspraak over de restitutie volgen.
 3. Bij eventuele restitutie wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie.

Betalingen

 1. De facturen moeten binnen 14 dagen na ontvangst direct aan de docent worden betaald. Dit kan contant of via internet bankieren worden voldaan. De nodige gegevens staan vermeld op de factuur.
 2. Indien contant, dient er binnen twee weken na de 1e les van de privé-pianolessen te worden betaald.
 3. Per blok ontvangt u een nieuw factuur.
 4. Indien een cursist niet volgens de betalingstermijn van 14 dagen betaalt ontvangt hij een betalingsherinnering. Mocht de betaling na de herinnering niet zijn voldaan zal de docent vervolgmaatregelen nemen.
 5. Wanneer een cursist niet betaalt na een herinnering zal de docent een incassobureau inschakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.
 6. Indien de cursist het lesgeld van het gevolgde blok niet betaald heeft, kan hij/zij niet deelnemen aan het opvolgende blok.
 7. Tarievenwijzigingen per schooljaar voorbehouden.
 8. Voor een proefles geldt een vergoeding van €10,- en dient te worden betaald voorafgaand aan de proefles. Dit kan contact of via een ideal betaling.

 

 

Algemeen

 1. Bij afwezigheid wordt de cursist vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden.
 2. Bij afwezigheid van de cursist is de docent niet verplicht de les op een ander moment en/of tijdstip in te halen.
 3. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les op een ander tijdstip ingehaald. Er wordt dan tijdig telefonisch afbericht gedaan.
 4. Indien de docent de pianolessen over een langer termijn is genoodzaakt af te zeggen, is er geen mogelijkheid voor een inhaalles en wordt het lesgeld van de geannuleerde lessen gerestitueerd.
 5. Indien er een landelijke lockdown wordt uitgeroepen i.v.m. Covid-19 zullen de pianolessen online via videobellen worden voortgezet. Afzeggen of annuleren van de pianolessen gedurende die periode is geheel voor eigen rekening.
 6. Tijdens de gangbare schoolvakanties en officiële feestdagen worden er geen pianolessen gegeven.  Na een vakantie schuiven alle lessen door.
 7. Bij opmerkingen of vragen over de lessen, kunt u contact opnemen met de docent Anne Meijer via info@anne-meijer.nl